Vanaf heden is de AED, naast de ingang van De Snikke, verplaatst naar de ingang van woonzorg De Berkenhof.
Op de nieuwe locatie hangt de AED veiliger.