Beleidskader participatie Omgevingswet

Hoe betrek je de omgeving bij een ruimtelijk initiatief?

 

In 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Participatie is een belangrijk onderwerp in deze nieuwe wet. Participatie is het betrekken van personen, bedrijven en organisaties voor wie een initiatief, plan of activiteit (in)direct gevolgen heeft. In het ontwerp Beleidskader Participatie staat hoe we als gemeente uitvoering geven aan participatie bij het ontwikkelen van een omgevingsvisie, omgevingsprogramma en omgevingsplan. Er staat ook in hoe initiatiefnemers en vergunningaanvragers hun omgeving moeten betrekken bij hun plannen.

 

Hoewel het Beleidskader Participatie nog niet gereed is, gaat de organisatie, zodra de participatiescan en app beschikbaar zijn, wel alvast werken in de geest van het beleidskader. Om initiatiefnemers te ondersteunen maken we een brochure over participatie met tips en ideeën hoe je participatie vorm kunt geven en hoe je een participatieplan maakt. Ook komt er op de website een participatiescan en een toolkit. De vergunningverleners staan klaar om aanvragers te adviseren. Hiermee helpen we initiatiefnemers om tot een goede participatie-aanpak te komen.

 

Ook gaan we met initiatiefnemers, in twee focusgroepen, een voor grote initiatieven en een voor kleine, oefenen met de nieuwe werkwijze voor het aanvragen van een vergunning, en met het participatiebeleid. De ter inzagelegging en de aanpak met focusgroepen kunnen verbeterpunten opleveren voor het definitieve beleid. De Verenigingen van Dorpsbelangen De Wolden worden t.z.t. uitgenodigd om aan te schuiven in deze focusgroepen. We kunnen nog niet zeggen wanneer dat gaat gebeuren, want eerst moeten we de participatiescan en toolkit op de website voor elkaar hebben.

 

De zienswijzen op het ontwerp Beleidskader Participatie Omgevingswet worden, samen met de ervaringen die de organisatie opdoet en de tips van de focusgroepen, in 2023 verwerkt in het definitieve beleidskader Participatie Omgevingswet.

 

Het beleidskader ligt van 11 januari 2023 tot en met 22 februari 2023 ter inzage.

 

Bijgevoegd de link naar de website van De Wolden waar de stukken te vinden zijn.

https://www.dewolden.nl/inzien/inzien-ontwerpbeleidskader-participatie-omgevingswet