De Snikke wordt voor verschillende doeleinden gebruikt.

  • Kaarten
  • Darten
  • Biljarten
  • Yoga
  • Kookclub voor de jeugd
  • Hersengym
  • Vrouwenvereniging Fort e.o.
  • Toneelvereniging
  • Optredens muziek
  • Cabaret