Jaarlijks oefent toneelvereniging De Heidebloem een aantal avonden voor het jaarlijkse toneelstuk.
Wil je ook meedoen met De Hedebloem? Neem contact op met :