Streekbelang Fort e.o. is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Hieronder vind U de gegevens die horen bij een ANBI-instelling:

Contactgegevens:
Jan Rozema
Jan Westerhuisweg 12
7924 RE Veeningen
Tel. 0528-391313