Streekbelang Fort heeft een aantal AED’s kunnen installeren. Tevens worden deze AED jaarlijks van onderhoud voorzien.

AED [Automatische Externe Defibrillator]

De AED is een hulpmiddel, waarmee een gecontroleerde schok kan worden toegediend om een normale hartfunctie te herstellen bij hartfalen. In Nederland zien we steeds meer  de bekende groene AED kasten hangen. De AED is een onderdeel van de campagne “6 Minuten Zone”. Snelle en doeltreffende hulp na een hartstilstand binnen 6 minuten is van levensbelang. Ambulances hebben vaak een aanrij-tijd, die gemiddeld langer duurt dan 6 minuten. Wanneer de omstanders gebruik maken van een AED is de overlevingskans van het slachtoffer verdubbeld. De Nederlandse Hartstichting ondersteunt daarbij met het aanbieden van reanimatie cursussen, waarbij de cursisten leren hoe je de AED kunt gebruiken.

Inmiddels zijn in Fort e.o. diverse deelnemers die gebruiken kunnen en mogen maken na de aangeboden cursus AED & Reanimatie. Na een startcursus is het van belang dat de cursist binnen 2 jaar de herhalingscursus volgt, al is het wenselijk ieder jaar. De uitnodiging voor de cursussen worden uitgereikt door bestuur van Streekbelang. Het streven is dat in het voorjaar én najaar een datum ‘geprikt’ wordt waarop de cursus gegeven kan worden.

De AED’s staan op de volgende lokaties:
Drogterweg 20
– Bloemberg 5 (Restaurant Poortman)
– Nieuwendijk 24
– Fort 50 (De Bremhoeve) Waar is De Bremhoeve?