Lidmaatschap
Ieder Fortiger heeft recht op lidmaatschap van Streekbelang Fort e.o.
Ieder lid betaalt contributie van € 7,50 per jaar [prijspeil 2023].

De contributie wordt zoveel mogelijk geïnd door automatische incasso die elk voorjaar plaatsvindt.

Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij bij verandering van persoonlijke gegevens die voor Streekbelang van belang zijn -bijv. verandering van email-adres o.i.d.- dit door te geven bij het secretariaat van het bestuur via e-mailadres: post@streekbelangfort.nl