Lidmaatschap Ieder Fortiger heeft recht op lidmaatschap van Streekbelang Fort e.o. Ieder lid betaalt contributie van € 7,50 per jaar [prijspeil 2018]. De contributie wordt geïnd door bestuur die bij ieder lid persoonlijk langs gaat. Ieder lid ontvangt hierbij een kwitantie van het betaalde bedrag. Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij bij verandering van persoonlijke gegevens die voor streekbelang van belang zijn -bijv. verandering van mail-adres o.i.d.- dit door te geven bij de secretariaat van het bestuur via e-mailadres: post@streekbelangfort.nl