Januari 2022 Drogterpad

Het laatste stuk van het Drogterpad is gerealiseerd!

Het pad loopt nu van de kruising bij het beeldje Fort tot aan de kruising Drogterweg/Bazuinerweg. Hierdoor is er nu een duidelijk en vooral veilig fietspad langs een deel van de Drogterweg.

Dit was één van de wenspunten van de bewoners uit Fort die geformuleerd was in de Dorpsvisie.