Algemene Informatie

Bestuursleden:

Voorzitter: Henry Wildeboer

Penningmeester: Jauk van der Craats

Secretaris: Jacqueline Kennedy

Algemeen Lid: Jan Rozema

Algemeen Lid: Grietje van Lubek

 

Vereniging Streekbelang Fort e.o.

K.v.K. 40046621
Rekeningnummer Speeltuin: NL39RABO1024618307
Lidmaatschap Contributie Rekeningnummer: NL47 RABO0376216328
Emailadres: post@streekbelangfort.nl 

Wijzigingen en aanvullingen voor de website s.v.p. doorgeven aan: Jauk van der Craats